Základné informácie Ambulantné hodiny Kontakty  


Žiadame pacientov, aby sa pred návštevou ambulancie APS telefonicky informovali a riadili sa pokynmi službukonajúceho personálu. Tel. číslo: 02/622 509 44
 
Poslanie
 
Kedy mám navštíviť pohotovosť a kedy mám ísť rovno do nemocnice? Pohotovosť navštívime pri každej výraznej zmene zdravotného stavu: závrate, bolesti, vysoké teploty, malé rany a odreniny. Pohotovostný lekár zastúpi Vášho praktického lekára. V prípade akútnych stavov, poranení ťažšieho charakteru zavoláme na tel.: 112 alebo na staré zaužívané 155 alebo dovezieme pacienta na centrálny príjem do nemocnice.
 
 
Popis
 
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby podľa zákona č. 576/2004 Z. z § 38 ods. 8 písm. c) pacient zaplatí poplatok  2 eurá. Každý pacient, ktorý navštívi ambulanciu pohotovostnej služby bude ošetrený. Každému cudzincovi z EU je poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť v rozsahu a za rovnakých podmienok, ako slovenskému občanovi, je potrebné však predložiť preukaz EU. Pacienti mimo EU, prípadne bez preukazu poistenca platia ošetrenie na APS podľa platného cenníka spoločnosti.
 
 
Bezpečnostné informácie
 
Ambulantná pohotovostná služba (APS) je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií.“.( zákon č. 576/2004 Z. z)
Ambulantnú pohotovostnú službu vykonáva lekár so špecializáciou všeobecného lekára alebo lekár - internista v zdravotníckom zariadení organizátora APS, ktorý je oprávnený na základe povolenia ( poverenia) vydaného MZ SR prevádzkovať ambulanciu pohotovostnej služby.Rozpis služieb určuje samosprávny kraj.
 
Ambulanciu pohotovostnej služby pre dospelých Strečnianska prevádzkuje spoločnosť MED STAR, s.r.o.
kontakt: medstar@chello.sk, tel.: +421 2 63 824 514.

 

 

© 2018 MED STAR, s.r.o.